PRETEKLI PROJEKTI

PARTNERJI V PROJEKTU 2012 - 2014

 

1. Projekt VKO BO: «Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Velenje)

2. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Celje)

3. Projekt VKO BO: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – Program spodbujanja neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela« (Območna služba Trbovlje)

4. Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

5. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Od A do Ž o socialnem podjetništvu.

6. Izvedba programov izpopolnjevanja »Institucionalno usposabljanje« Program »Usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe – UŽU MI)«

7. Razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.  


2011-2014

 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje - Točka za mlade -  program javnih del
 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja informacijsko – komunikacijskih tehnologij
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel d.o.o. – program »Prava odločitev za zaposlitev«

2010

 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi za mlade

2009

 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve – program »Družinski center Harmonija«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Urad Vlade RS za enake možnosti – projekt »Revščina ima ženski obraz – odpravimo jo«
 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evropske vrednote so moje vrednote«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«

2008

 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Invel, d.o.o. – promocija in organizacija predavanj in ogledov v sklopu projekta »Drugače o poklicih«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Center za aktivno življenje«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – program »Učenje za uspešno življenje«
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – projekt »Z igro do zdravja«

2007

 • Urad Vlade RS za komuniciranje – projekt »Evro v Sloveniji«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport – projekt »Odločitev je tvoja«
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Projekt razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje - Centrov vseživljenjskega učenja
 • Ministrstvo za šolstvo in šport in Invel, d.o.o. - Programi splošnega izobraževanja  »Izobraževanje za aktivno državljanstvo«
 • Zavod RS za zaposlovanje in Mestna občina Velenje – Neformalni izobraževalni programi s področja podjetništva