Obvestila za odrasle

Izsledki analize potreb "Strateško partnerstvo Mreža"

15.05.2020

 

Smo del strateškega partnerstva Mreža, ki ga še sestavljajo Mladinski Center Dravinjske Doline iz Slovenskih Konjic, Zavod Vozim iz Celja in partnerji iz Velenja: Zavod Uspešen.si ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje. Partnerstvo Mreža obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev in posledično ostalih okolij po principu »delujemo lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerstvo je v preteklih mesecih izvedlo raziskavo med javnimi in nevladnimi organizacijami v občini Slovenske Konjice, Mestnih občinah Celje in Velenje. Odgovore o aktualnih potrebah ranljivih ciljnih skupin na različnih področjih delovanja partnerstva je preko spletne ankete podalo 69 organizacij in institucij. Celostna analiza ankete, v kateri je sodelovalo 15 organizacij in institucij, za Mestno občino Velenje je objavljena tukaj, združena oziroma primerjalna za vse tri občine pa tukaj

Vabljeni_e, da se seznanite z ugotovitvami.

 


Glede na izsledke analize smo pripravili_e Akcijski načrt za reševanje izzivov oziroma zadovoljevanje potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v Mestni občini Velenje, ki si ga lahko ogledate tukaj. Veseli_e bomo vašega komentarja. 

Društvo Novus