Obvestila za odrasle

SOCIALNA AKTIVACIJA

27.09.2017

V mesecu septembru smo pričeli z dejavnostmi v programu Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!«.

 

Gre za pilotni projekt »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela«, katerega namen je izvajanje aktivnosti, ki bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dveh kakovostnih in dostopnih dolgih programov socialne aktivacije s povezovanjem z zaposlitvenimi programi. Namen projekta je razviti in izvesti dva dolga programa socialne aktivacije, ki bosta z vključenostjo različnih akterjev in celostnim pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo oseb iz ciljne skupine na območju regijskih enot Velenja, Mozirja in Žalca. Program je namenjen dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014—2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1. prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.«

 

Naložbo sofinancirata Republika  Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Program za vključene osebe je BREZPLAČEN.


Za več informacij kliknite tukaj.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI VKLJUČENIH OSEB