Center za družine HARMONIJA

V Društvu NOVUS izvajamo različne programe in projekte, med njimi kvaliteten in lokalno pomenljiv program Center za družine Harmonija, katerega namen je delovati preventivno na področju družine. Program družinskega centra se aktivno izvaja že od leta 2008. Program je v letih 2017 - 2020 sofinanciram s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki, zato so vse aktivnosti centra za uporabnike brezplačne

V Centru za družine Harmonija se posvečamo vsakemu članu družine posebej – nudimo pester počitniški program za otroke (razne počitniške aktivnosti - skupinske in teambuilding igre, igre z žogo, na prostem in v učilnici, ustvarjalne in računalniške delavnice), organiziramo občasno varstvo otrok, izvajamo delavnice, ki krepijo odzivno in senzibilno starševstvo ter nudimo aktivnosti s področja zdravega življenskega sloga (delavnice, skupine za samopomoč, nudenje strokovne pomoči in podpore).

Center prestavlja osrednji prostor v lokalnem okolju in je namenjen druženju in zagotavljanju potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih. Vsebine, ki jih izvajamo, prispevajo k lažjemu usklajevanju poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, h krepitvi enakih možnosti žensk in moških ter nudijo informacije in znanja za kvalitetno življenje posameznikov oziroma družin.

Z aktivnostmi, ki jih izvajamo, želimo prispevati h krepitvi temeljnih vrednot v družini, vzpostavljanju dobrih odnosov in zadovoljnega družinskega življenja.

Program naših aktivnosti objavljamo na spletni strani www.drustvo-novus.com na Facebooku (Društvo NOVUS) in v Koledarju prireditev Velenje. Lahko nas kontaktirate preko e-pošte sandra.bera@drustvo-novus.com, pokličete po telefonu 05 908 14 90 ali obiščete osebno v prostorih Centra za družine Harmonija, ki se nahajajo v poslovni stavbi Farmin (3. nadstropje, levo), Trg mladosti 6, Velenje, od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure. Prijazno vabljeni!


Področja delovanja Centra za družine Harmonija:

1. Neformalno druženje v prostorih Centra za družino Harmonija od ponedeljka do petka, od 7:30 do 17:00 ure.

V času neformalnega druženja nudimo prostor in ambient za prijetno skupno preživljanje prostega časa družin. Obiskovalci centra lahko igrajo družabne igre, gledajo filme/risanke/dokumentarce z uporabo računalnika in projektorja, uporabljajo računalnike z dostopom do interneta, se pogovarjajo in prijetno družijo z ostalimi uporabniki. Obiskovalce centra redno informiramo tudi drugih o aktualnih dogodkih, delavnicah in aktivnostih, ki potekajo v centru.

2. Vsebine namenjene razvijanju odzivnega in senzibilnega starševstva

 

 • Izobraževalne delavnice/predavanja: Pozitivna vzgoja in starševstvo, ABC odzivnega in senzibilnega starševstva, Aktivno in odgovorno starševstvo, Kako razumeti otroka-mladostnika, Kako ga vzgajati v IKT družbi, Asertivna komunikacija v družini, Reševanje konfliktov z najstnikom, OMG starševstvo ipd. Predavanja potekajo vsaj enkrat mesečno po dve uri.
 • Pogovorne delavnice na temo pozitivnega starševstva, kjer na podlagi knjig različnih avtorjev učinkovitih teoretičnih pristopov vsebine delimo s starši in jih poskušamo prenesti v prakso pri vzgoji svojih otrok in mladostnikov ter si ob tem izmenjujemo različne izkušnje in mnenja. Obravnavane so naslednje teme: kaj pomeni biti starš, katera čustva, občutke, spomine, strahove v nas prebujajo otroci, kako se odzvati na izsiljevanje otrok, kakšno je bilo moje otroštvo, kaj mi je ostalo lepega in kaj me obremenjuje, kaj pomeni biti mama in kaj pomeni biti oče, kaj pomeni vzajemnost odnosa, stik s seboj in z otrokom, kdo mi lahko pomaga v stiski, zakaj smo pri postavljanju meja tako negotovi in zakaj nas otroci ne ubogajo na besedo. Pogovorne delavnice se izvajajo enkrat do dvakrat mesečno po dve uri.
 • Praktične delavnice – Treningi starševstva. S Treningi starševstva starši razvijajo veščine pozitivnega starševstva. Kratkem uvodnem predavanju sledijo treningi, s katerimi starši skozi izkustveno delo, igre vlog, samorefleksijo, izmenjavo mnenj in izkušenj ter reševanjem dejanskih ali simuliranih problemov razvijajo veščine pozitivnega starševstva. S pomočjo usposobljenega moderatorja starši razvijajo nove strategije za uravnavanje vedenja svojih otrok ter se učijo učinkovite komunikacije. Sledijo pogovori, ki so usmerjeni v postavljanje individualnih ciljev in iskanje rešitev za vsakega vključenega udeleženca. S treningi starši dobijo smernice za učinkovito reševanje zaznanih težav. Treningi starševstva potekajo v skupini 6-12 staršev, enkrat do dvakrat mesečno po dve uri.

 

3. Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok 

Počitniški program smo zastavili tako, da vsebuje številne zanimive aktivnosti v smislu gibanja, treninga možganov, ustvarjalnosti in učenja novih vsebin na zabaven način (Ustvarjalne delavnice za krepitev kreativnosti, Računalniške delavnice, Delavnice za spodbujanje gibanja, s pomočjo joge za otroke (spoznavanje enostavnejših asan za otroke), Praktične delavnice o koristnosti vzgoje domačih zelišč, Delavnica o travniških cvetlicah in izdelava herbarija, Praktične delavnice spoznavanja reciklaže na zabaven način, Praktične delavnice pravilnega vsakdanjega obnašanja, Pustolovsko druženje in spoznavanje novih sprehajalnih poti ipd.) Počitniški program izvajamo na prostem (travnik, igrišče, bližnji gozd…) in v notranjih prostorih, moderno opremljenih z raznimi igrami, igrali in IKT opremo.

 

Med počitniškimi aktivnosmi bomo izvajali:

 •  skupinske in teambuilding igre, s katerimi krepimo medsebojno sodelovanje, strpnost, solidarnost z drugimi in s tem krepimo komunikacijske spretnosti otrok in mladostnikov. Z družabnimi igrami krepimo zavedanje enakopravnih vlog posameznikov v skupini.
 • ustvarjalne delavnice »ustvarjalnice«, na katerih otroci krepijo svoje ročne spretnosti in se učijo izdelovanja z različnimi materiali (glina, plastelin, testo, blago, karton, papir…). Pogovor, branje in petje ugodno vplivajo na otroke, zato izvejamo tudi niz »pravljičnih uric«.
 • računalniške delavnice. Izvajanje vsebin z namenom dviga računalniške pismenosti, s poudarkom na varni rabi računalnika in spleta. Otroci spoznavajo koristne računalniške programe (Word, PowerPoint, Excel, slikar idr.), spletne portale (npr. SSKJ, Wikipedijo in razne izobraževalne portale), ki lahko pripomorejo k uspešno opravljenim šolskim obveznostim, hkrati pa jih odvrnejo od rabe računalnika le za igranje raznih igric, ki lahko vodijo tudi v odvisnost in socialno osamitev. Otroke spodbujamo h kreativni rabi računalnika, pri čemer aktivnosti izvajamo tako na prostem, kot v računalniški učilnici. Aktivnosti zajemajo tudi digitalno fotografijo. Otroci skozi objektiv ujemejo utrinke iz okolice, ki se jih nato naučijo prenesti na računalnik, oblikovati in urejati za razne namene (npr. izdelava foto-albuma, foto-kolaža, montaža kratkega posnetka iz fotografij s pomočjo PowerPointa ali drugega programa ipd.).

 

Jutranje in popoldansko varstvo otrok zagotavljamo od 7.00 do 8.30 ure in od 14.00 do 17.00 ure, za predšolske otroke in otroke prve triade OŠ, po predhodnem dogovoru s starši. Na podlagi dogovora s starši organiziramo občasno varstvo v dogovorjenih urah tudi izven jutranjega in popoldanskega varstva (krepitev socialnih veščin, družabne igre, aktivnosti za krepitev ustvarjalnosti otrok, pogovori, učna pomoč …)

4. Vsebine in aktivnosti s področja zdravega življenjskega sloga

V sklopu teh vsebin organiziramo naslednje aktivnosti:

 • Delavnice informiranja in osveščanja o zdravem življenjskega slogu in zdravem načinu prehranjevanja ter na njihovem vplivu na naše zdravje.
 • Delavnice informiranja zmanjševanja oziroma preprečevanja vplivov negativnih dejavnikov, kot so stres, nekvalitetno preživljanje prostega časa (pretirana uporaba IKT tehnologij, uporaba IKT tehnologij pri otrocih, spalne navade …).
 • Delavnice informiranja in osveščanja o pripravi zdravih obrokov.
 • Nudenje pomoči in podpore (informiranje, usmerjanje, svetovanje, motivacija) posameznikom in družinam o prehranjevanju brez glutena in različnih alergijah.
 • Delavnice priprave zdravih napitkov oziroma zdravih obrokov za otroke, mladino in družine
 • Nudenje svetovanj o zdravem načinu prehranjevanja v obliki skupin za samopomoč.
 • Delavnice o različnih oblikah gibanja za ohranjanje in vzdrževanje telesne aktivnosti in spodbujanje gibalnega razvoja otrok in mladine (joga, joga za otroke in družine, različne vadbe, igre z žogo, igre v zaprtih prostorih, igre na prostem…).

 

Vse aktivnosti v programu so za uporabnike brezplačne, saj program sofinancirajo: 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Mestna občina Velenje

- Občina Šmartno ob Paki