Poslovni bonton za mlade

Ena izmed najbolj perečih vprašanj, s katerimi se mladi dandanes soočajo, so vprašanja, ki se dotikajo zaposlitve. Kako priti do zaposlitve? Kako se na razgovoru kar najbolje odrezati? Kako se, ko dobimo zaposlitev, obnašati na delovnem mestu, da bodo z nami zadovoljni? Kako ustvariti ugodne delovne pogoje, v katerih bo prijetno delati? Poslovni bonton je tisti, ki ima odgovore na ta in podobna vprašanja.

Moderne tehnologije so v zadnjih nekaj povzročile, da je osebna komunikacija postala med mladimi skoraj nepotrebna. Tako mnogi mladi niso razvili spretnosti osebnega komuniciranja z vrstniki, z nadrejenimi ali z dolgoletnimi strankami podjetja. Poleg tega danes svet zaznamuje prost pretok idej, običajev in ljudi, ki zaznamujejo naše tradicionalno okolje, zaradi česar se vedno bolj pogosto srečujemo s težavami prilagajanja in pomanjkanja strpnosti. Naše delo je tesno povezano z drugimi, zato je še kako pomembno, da se zavemo pomembnosti razvoja veščin za sodelovanje in sožitje. Ravno obvladanje poslovnega bontona pa nudi osnovo za uspešno delovanje tako na zasebnem kot tudi profesionalnem področju, ki ločuje zmagovalce od poražencev.
 
 
 
 
                    
 

 

Spodbuda za nastanek projekta je opažanje, da se mladi predstavniki družbe večkrat počutijo nelagodno pri vzpostavljanju kontakta z nekom, ki ga ne poznajo, ker se ne znajo ustrezno predstaviti, ne poznajo smernic socialne interakcije, ne znajo začeti pogovora in se pravilno rokovati. Predvsem zaradi hitrega razvoja socialnih omrežij in posledično vedno manjšega osebnega komuniciranja ne obvladajo pravil poslovnega bontona, niso sigurni, kako delovati v določenih situacijah, in ne obvladajo osebne komunikacije.

 

Namen projekta je povišati stopnjo zavedanja mladih o pravilih poslovnega bontona, osvetliti pomembnost poznavanja le-tega za uspešno nadaljevanje karierne poti, razviti veščine in zaupanje vase, ter jih navdihniti za nadaljnjo nadgradnjo znanja. Poleg tega je zaradi novega obdobja učenja na daljavo in e-strokovnosti v program nujno vključiti tudi te novosti. In nenazadnje, naš bistveni namen je mladim približati pozitiven pogled na raznolikost in multikulturnost, ki je zaradi vedno močnejše globalizacije vse bolj prisotna med nami vsemi. Pomembno jih je ozavestiti, da nikakor ne smemo dovoliti, da različnost postane ovira v odnosih z drugimi ljudmi.

 

Projekt je zasnovan inovativno in temelji na ideji, da mora učinkovit pristop učenja strokovnega razvoja temeljiti na strategijah, ki so osnovane na praksi (npr. igranju vlog) in interaktivni izmenjavi informacij, kjer imajo sodelujoči aktivno vlogo, da bodo pridobljene informacije znali uporabiti tudi v resničnih situacijah.

 

Cilj našega projekta je mlade ozavestiti o pomenu in vlogi poslovnega bontona na karierni poti, kot enega najpomembnejših dejavnikov pri vzpostavljanju medsebojnega razumevanja, strpnosti in spoštovanja. Mlade želimo oborožiti z znanjem, da bodo obvladali vsako situacijo in se v njej znašli suvereno, samozavestno in brez zadrege. Poleg tega želimo doseči, da bodo mladi razumeli pomembnost biti srčen (so)delavec, s katerim vsak rad sodeluje.

 

Cilji, ki jih zasledujemo:

- učenje, usposabljanje in večanje kompetenc mladih na področju poslovnega bontona;
- lajšanje mladim vstop na trg dela;
- krepitev primerne občutljivosti mladih za medosebne in kulturne razlike;
- izpeljava učinkovitih in zanimivih delavnic, ki bodo temeljile na igranju vlog in aktivni udeležbi.

 

Po koncu projekta bodo udeleženci:

- vedeli, kako nastopiti samozavestno in ob tem izražati zaupanje, spoštovanje in prijaznost;

- kako ustvariti prijetno klimo v delovnem okolju;

- kako se rokovati z (nepričakovanimi) situacijami na delovnem mestu ali razgovoru za službo;

- kako doseči več win-win rezultatov in ob tem ohraniti prijazne odnose z vsemi sodelujočimi;

- kako obvladati, da se ljudje ob njih počutijo dobro;

- kako doseči, da bodo pisma, klici, sporočila in elektronska pošta prejeli pozitivno pozornost;

- kako spodbuditi druge k sodelovanju;

- kako sijati na razgovoru za službo in podobno.