Utrinki iz preteklih dogodkov

"VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE"

12.09.2019

Včeraj smo v naših prostorih realizirali prvi skupni delovni sestanek glavnega prijavitelja izvajanja projekta »VšečKAM in GREM – KARIERNI CENTER ZA MLADE«, Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA iz Maribora. V partnerskem sodelovanju z RIC Novo Mesto in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje bomo v kohezijski regiji vzhodna Slovenija v sodelovanju z OS, srednjimi šolami, območnimi službami ZRSZ in drugimi deležniki v okolju možnosti usposabljanja, izobraževanja in osebnostnega razvoja na področju razvoja znanj, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost.

 

Gre za Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Več o prijavitelju, aktualnem dogajanju v lokalnem okolju in aktivnostih pa v nadaljevanju.    

 

Financiranje projekta:

-              Evropska unija, Evropski socialni sklad in

-              Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  

Društvo Novus