Utrinki iz preteklih dogodkov

Druga faza neposrednega izvajanja programa Socialna aktivacija "AS - Aktiviraj se!"

13.02.2020

Na društvu Novus smo v sredini meseca februarja 2020 v drugi fazi neposrednega izvajanja programa Socialne aktivacije "AS - Aktiviraj se!", natančneje v drugem modulu druge faze projekta, kjer so aktivnosti udeležencev fokusirane na spoznavanje trga dela, dvig zaposlitvenih kompetenc ter na pridobivanje praktičnih izkušenj na trgu dela.
S ponosom lahko rečemo, da trenutna faza izvajanja projekta poteka zelo uspešno. Udeleženci programa so 4 dni v tednu vključeni v delovne aktivnosti pri različnih delodajalcih, kjer si pridobivajo nove delovne izkušnje, razvijajo svoje socialne in funkcionalne kompetence ter s tem krepijo svojo delovno osebnost in motivacijo do dela. Vzporedno tekoče dodatno poteka najmanj ena ura strokovnega individualnega dela s posameznim udeležencem na teden. Enkrat tedensko so udeležencem omogočena tudi strokovna predavanja, ki so namenjena dodatnemu dvigu motivacije in opolnomočanju za njihov vstop na trg dela ter pridobivanju znanj in informacij za uspešno reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom udeležencev.

 

Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Društvo Novus