Utrinki iz preteklih dogodkov

Obisk Kariernega središča ZRSZ

18.04.2019

Z udeleženci, ki so vključeni v projekt »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na trg dela« smo se odpravili v Karierno središče Velenje  prav z namenom, da osvežimo vse informacije, ki bi nam lahko pomagale pri iskanju zaposlitve. Svetovalke v kariernem središču nezaposlenim osebam hitro nudijo sveže informacije glede primernih prostih delovnih mest, kot tudi pomoč pri pisanju prijav. Zelo koristne so bile v drugem delu predavanja tudi informacije o aktualnih spodbudah Zavoda za zaposlovanje za nezaposlene osebe. Te spodbude se s časom spreminjajo zato je dobro, da smo o njih aktualno seznanjeni, jih na spletni strani ZRSZ znamo poiskati in jih sprotno spremljamo.

 

Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Društvo Novus