Utrinki iz preteklih dogodkov

Zaposlitvena rehabilitacija

09.06.2020

Najpomembnejši cilj zaposlitvene rehabilitacije je invalidom nuditi ustrezno individualno pomoč, da bodo prepoznali svoje sposobnosti, aktivno sodelovali pri načrtovanju reševanja svojega problema s ciljem ohranitve zaposlitve ali pridobitve nove zaposlitve. 

Pravico do zaposlitvene rehabilitacije lahko uveljavljate pri: Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali delodajalcu. Vlogo za priznanje statusa invalida po ZZRZI vloži oseba v postopku na pristojni območni službi Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje. Pravico do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije ter pravice do denarnih prejemkov iz naslova vključitve v storitve zaposlitvene rehabilitacije imajo invalidi na podlagi odločbe območne službe zavoda. 

Gospa Polonca Kunstelj iz Zavoda za zaposlovanje (enota Velenje) nas je podrobno seznanila s pomenom te tematike, kakor tudi podala mnogo praktičnih primerov z pozitivnimi učinki poklicne rehabilitacije.

Društvo Novus