Sodelavci

dr. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav.
predsednica društva
T: 05 908 14 92

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com 

 


Snježana Lekić, mag. posl. ved.

vodja regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 


Karmen Kukovič
strokovna sodelavka regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 03 759 13 20


mag. Sandra Bera

vodja Centra za družine HARMONIJA

T: 05 908 14 90

E: sandra.bera@drustvo-novus.com


Sabina Lebar Jelen, mag. ekonomskih in poslovnih ved

strokovna sodelavka v Centru za družine HARMONIJA

T: 05 908 14 90

E: sabina.lebar@drustvo-novus.com


Simona Zupan

izvajalka vsebin s področja zdravega življenskega sloga v Centru za družine HARMONIJA

T: 05 908 14 90

E: info@drustvo-novus.com


Helena Felicijan, mag. manag.

vodja programa Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!«

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com


Suzana Šeruga, univ. dipl. ekon.

strokovna sodelavka v programu Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!«

T: 064 260 054

E: suzana.seruga@drustvo-novus.com


Vesna Golob, dipl. upr. org.

strokovna sodelavka regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS

T: 064 266 117

E: vesna.golob@drustvo-novus.com 


Sara Bajec, uni. dipl. antropologinja in etnologinja

socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

T: 05 908 14 90
E: novus.drustvo@gmail.com

 


Tanja Lenart, mag. managementa

socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

T: 05 908 14 90

E: novus.drustvo@gmail.com


Lidija Praprotnik, univ. dipl. upr. org.
zunanja strokovna sodelavka

vodja projekta PLANET GENERACIJ
T: 031 781 142

E: lidija.praprotnik@lu-velenje.si


Ines Vugrinec, mag. zakonske in družinske terapije
zunanja strokovna sodelavka


mag. Biljana Milanković, razvojna psihologinja
zunanja strokovna sodelavka


Prostovoljci v Centru za družine Harmonija:

 

Vesna Golob, dipl. upr. org.

Mojca Ferme, mag. medn. odn.

Tanja Lenart, mag. manag.

Tanja Kos, dipl. ekon.