Sodelavci

dr. Selma Filipančič Jenko, univ. dipl. prav.
predsednica društva
T: 05 908 14 92

E: selma.filipancic@drustvo-novus.com 

 


Snježana Lekić, mag. posl. ved.

vodja regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 064 237 477

E: snjezana.lekic@drustvo-novus.com

 


Nežika Pavlič
strokovna sodelavka regionalnega stičišča NVO savinjske regije NOVUS
T: 041 362 878

E: neza.pavlic@mcdd.si

 


mag. Sandra Bera

vodja Centra za dužine HARMONIJA

T: 05 908 14 90

E: sandra.bera@drustvo-novus.com


Bernarda Breznik Krajnc, prof. soc. in teol.

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

T: 05 908 14 90

E: bernarda.breznik-krajnc@drustvo-novus.com

 


Mojca Ferme, mag. medn. odn.

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

T: 05 908 14 91

E: info@drustvo-novus.com

 


Marko Milešič Šerdoner, univ. dipl. ekon.

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

T: 05 908 14 90

E: novus.drustvo@gmail.com


Helena Felicijan, mag. manag.

vodja programa Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!«

T: 064 260 053

E: helena.felicijan@drustvo-novus.com


Špela Banovšek, dipl. ekon.

strokovna sodelavka v programu Socialna aktivacija za lažji vstop na trg dela »AS – AKTIVIRAJ SE!«

T: 064 260 054

E: spela.banovsek@drustvo-novus.com


Lidija Praprotnik, univ. dipl. upr. org.
zunanja strokovna sodelavka

vodja projekta PLANET GENERACIJ
T: 031 781 142

E: lidija.praprotnik@lu-velenje.si


Ines Vugrinec, mag. zakonske in družinske terapije
zunanja strokovna sodelavka


mag. Biljana Milanković, razvojna psihologinja
zunanja strokovna sodelavka


Prostovoljci v Centru za družine Harmonija:

 

Vesna Golob, dipl. upr. org.

Tanja Kos, dipl. ekon.